VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Máme mnohaleté zkušenosti v oblasti státní správy a práva, jednáme rychle a efektivně.

Nebojte se na nás obrátit, jsou to vaše peníze.

FIREMNÍ SPRÁVA POHLEDÁVEK

Ušetříme Vám výdaje za firemního právníka!

Úkolem naší společnosti je znovu obnovit komunikaci dlužníka a spolu s ním nastavit fungující model na splacení jeho dluhu. Jsme schopni Vám pomoci s řešením Vašich problému v oblasti druhotné platební neschopnosti, odprodejem jiných aktiv, jednání s bankovními ústavy atd. s cílem zaplacení dluhu vůči Vaší firmě. Vše takovou formou, aby byla, v případě vašeho dalšího zájmu, možná další obchodní spolupráce.

Za Vás provedeme:

  • navázaní osobního kontaktu s dlužníkem
  • převezmeme za vás řešení nepopulárních a často komplikovaných jednání
  • pokud dlužník není schopen uhradit dluh najednou, nastavíme splácení dluhu dle Vašich požadavků a zajistíme jeho  pravidelné plnění ( splátkový   kalendář…)
  • v případě, že pohledávku nelze vymoci, připravíme pro Vás podklady k vydání platebního rozkazu, zajistíme  urychlené provedení exekuce ve spolupráci s renomovaným exekučním úřadem, případně zajistíme podklady pro  insolvenční řízení.

Veškerá učiněná opatření s Vámi pravidelně konzultujeme a o všem jste řádně informováni.

VYMÁHÁNÍ DLUHU

Pokud s Vámi dlužník nekomunikuje, s námi komunikovat bude!

Naše společnost se dále zabývá vymáháním dluhů mimosoudní cestoubez ohledu na jejich výši. Mezi nejčastější dluhy, které vymáháme, řadíme zejména půjčky, vymáhání nezaplaceného nájemného za bytové i nebytové prostory, vymáhání mezd, směnek, dlužních úpisů atd. Přistupujeme ke každé zakázce individuálně. Snažíme se jednat rychle, efektivně a důrazně, a to vždy v souladu se zákony ČR.

Dlužníka kontaktujeme písemně i telefonicky, ale přednostně klademe důraz na osobní jednání za účelem jeho motivace k uhrazení závazků.

Veškerá učiněná opatření s Vámi pravidelně konzultujeme a o všem jste řádně informováni.

Nezapomeňte, že se jedná o Vaše peníze, na které máte nárok. A naše společnost Vám pomůže Vaše pohledávky řešit.
Pokud máte zájem využít našich služeb, neváhejte nás kontaktovat, buď vyplněním formuláře nebo na telefonním čísle:+420 608 312 412