Detektivní služby

Pro fyzické osoby

– prověřování osob, monitoring zájmových osob

– pátrání po osobách a věcech

– pomoc při řešení rodinných problémů (prokazování nevěry, sledování volnočasových aktivit dětí, zjišťování závadových kontaktů, kontrola a prověřování na pracovišti)

– montáž a zajištění objektu bezpečnostními ochrannými systémy

– řešení případů vyhrožování a vydírání

– řešení situací při neoprávněném užívání bytu či domu

– vyhledávání dlužníků

Pro právnické osoby

– prověřování obchodních partnerů, zaměstnanců, spolupracovníků

– kontrola zaměstnanců (pracovníků) v neschopnosti

– prověřování majetkových poměrů firem a osob

– vyhledávání a vymáhání pohledávek

Pro  advokáty

– zjišťování a zajišťování důkazů k soudním jednáním

– doručování zásilek osobám

– vyhledávání osob a věcí

– sledování zájmových osob a objektů

– sledování vozidel

Ceník služeb

– práce zaměstnance …………………………   100,- Kč/hod.

– práce technika ……………………………….   150,- Kč/hod

– nasazení detektiva …………………………..   250,- Kč/hod.

– použití vozidla ………………………………..     10,- Kč/km

výše zálohy je stanovena podle druhu a rozsahu požadované služby